the principal contending party of the kilusang bagong lipunan